CAD Konsult Syd - Kontakta oss

CAD Konsult Syd


Kontakta CAD Konsult Syd

Göran Bengtsson, VD
gb@cadkonsult.se
0734-149540
Ingelstorpsvägen 22
269 95 BÅSTAD   

CAD Konsult Syds hantering av dina personuppgifter

GDPR

"General Data Protection Regulation" är en ny EU-förordning som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.
Dina rättigheter enligt GDPR
Som deltagare i CADskolan Online sparas uppgifter om dig avseende företagsnamn, personnamn, adress, mailadress, telefonnummer och inloggning till CADskolan. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Hör av dig till Göran Bengtsson (gb@cadkonsult.se) om du har frågor rörande dina personuppgifter.
Allmänt om vår hantering av dina uppgifter
Uppgifterna används för att kunna skicka nyhetsbrev till deltagarna i CADskolan Online och för att hålla reda på inloggningsuppgifterna.
Vi sparar dina uppgifter bara så länge du är medlem i CADskolan. Om du skulle avsluta ditt deltagande i CADskolan får du alltid en fråga om du fortfarande önskar få våra nyhetsbrev skickade till dig. I så fall kvarstår uppgifterna. I annat fall raderas de.
Mer information om GDPR
Vill du veta mer om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida.

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/