CAD Konsult Syd - CADskolan Online: AutoCAD Basic


  CADskolan Online: AutoCAD Basic


Grundutbildning i AutoCAD /AutoCAD LT

  • För nybörjare.
  • För dig som uppdaterat ditt program.
    Handen på hjärtat. Är du själv uppdaterad?
  • För dig som är lite "ringrostig".

 

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

  = Ritövning
Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
  = Filmklipp
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
  = Öppet Hus
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
 
LektionsnamnAutoCADversion
Grunder & Ritytan
Lektion 002b: Startmenyn2019-
Lektion 002c: Startmenyn. LEARN2019-
Lektion 003a: Ny fil. Välj rätt Mallfil2018-
Lektion 003b: Ny fil. QNEW2018-
Lektion 003c: Ny fil - Grid, Snap och Units2018-
Lektion 004a: Spara filen. Save as2022-
Lektion 004b: Spara filen. Save2012-
Lektion 004c: Spara filen. Med bak-kopia2013-
Lektion 005a: Filer. Öppna befintlig fil2013-
Lektion 005c: Filer. Växla mellan öppna filer2022-
Lektion 005d: Filer. Öppna en av de senast använda2014-
Lektion 020a: Arbetsytan. Beteckningar2017-
Lektion 020d: Arbetsytan. Spara/Hämta tillbaks med Workspace2017-
Lektion 021a1: Ritytan. Verktygsfält2019-
Lektion 021a3: Ritytan. Ribbon2019-
Lektion 021a4: Färg på Ribbon, Paletter och andra detaljer2015-
Lektion 021a5: Ritytan. Quick Access Toolbar2013-
Lektion 021b: Ritytan: Clean Screen2017-
Lektion 021c: Ritytan. Lock User Interface2017-
Lektion 021d: Ritytan. Grid2016-
Lektion 021e: Ritytan. Grid. Inställningar2016-
Lektion 021f: Ritytan. Snap2016-
Lektion 021s: Ritytan. Navigation Bar2016-
Lektion 022a: Ritytan. Rollover Tooltip. För Objekt2013-
Lektion 022b: Ritytan. Tooltip. För Verktyg2018-
Lektion 023: Ritytan. Quick Properties2017-
 
Rita
Lektion 029a: Övningsfiler. Hämta2013-
Lektion 030: Zoom2017-
Lektion 032a: Koordinater. Koordinatfönstret2020-
Lektion 032d: Koordinater. Koordinatfönstret. Antal decimaler2020-
Lektion 032g: Koordinater. Koordinatfönstret. Absoluta/Relativa2020-
Lektion 033: Koordinater. UCS-ikonen2013-
Lektion 035: Objektförfrågan. Distans2017-
Lektion 037a: Objektförfrågan. Area2017-
Lektion 037b: Objektförfrågan. Area. Flera områden2017-
Lektion 037c: Objektförfrågan. Vinkel, Radie och Volym2017-
Lektion 038: Area. Problem med Areaberäkning2020-
Lektion 039: Properties. En Palett som visar egenskaper hos objekt2013-
Lektion 045: Objektförfrågan. Med Properties. Flera objekt2018-
Lektion 048: Objektval. Välj enstaka Objekt2017-
Lektion 050: Objektval. Med Crossing/Window2017-
Lektion 055: Autosnap för Linje2018-
Lektion 060: Autosnap för Cirkel2018-
Lektion 065: Manuellt Objektsnap2017-
Lektion 067: Upphäv Autosnap tillfälligt2017-
Lektion 070: Lager. Lagerhanteraren2015-
Lektion 070b: Lager. Lagerfönstret2017-
Lektion 071: Lager. På befintliga objekt2018-
Lektion 071c: Lager. Ändra Lager på befintliga Objekt2018-
Lektion 072a: Lager. Skapa nytt2018-
Lektion 072c Lager. Färg2018-
Lektion 072e: Lager. Linjevikt (Linjetjocklek)2018-
Lektion 072g: Lager. Linjetyp2018-
Lektion 072j: Lager. Släck - Tänd, Frys - Tina2019-
Lektion 072k: Lager. Lås/Lås upp2019-
Lektion 075: Lager. Förhindra utskrift2019-
Lektion 080: Linje. Aktivera Linjekommandot2013-
Lektion 081: Linje. Längd och Vinkel. Med Ortho/Polar2022-
Lektion 082: Linje. Längd och Vinkel. Med Dynamiskt input2019-
Lektion 083: Linje. Med (x,y) koordinater2022-
Lektion 085: Linje. Parallell. Använd Offset2022-
Lektion 086: Linje, parallell. Använd "OSNAP Parallell"2022-
Lektion 087: Linje. Spårning2014-
Lektion 088: Punkt. Spårning2014-
Lektion 090: Ray - Stråle. För t.ex. Stomlinjenät2017-
Lektion 091: Konstruktionslinje2017-
Lektion 094: Linje. Rita linjer. Några praktiska tips2017-
Lektion 105: Cirkel. Rita. Med Radie/Diameter2022-
Lektion 106: Cirkel, Rita. Med två/tre punkter på omkretsen2022-
Lektion 107: Cirkel. Rita. Med tangeringspunkter2022-
Lektion 114a: Punkt (Point). Inställningar2015-
Lektion 114c: Punkt (Point). Sätt ut punkter2022-
Lektion 116: Båge. Rita. Genom tre punkter2015-
Lektion 117: Båge. Rita. Mellan två punkter och med viss radie2015-
Lektion 118: Båge. Rita "Start, Centrum, End"2022-
Lektion 125: Rektangel2015-
Lektion 127: Polygon2015-
Lektion 128: Rektangel och Polygon. Editera2015-
Lektion 129: Polylinje. Rita2023-
Lektion 130 a: Polylinje. Med bredd (Width)2023-
Lektion 130 c: Polylinje. Fortsätt avslutad linje2023-
Lektion 132: Polylinje. Explode, Edit (fit, spline, decurve)2015-
Lektion 140: Skraffrering. Rita2015-
Lektion 145: Skraffrering. Editera2015-
Lektion 200: Rita som (Add Selected)2011-
 
Redigera
Lektion 002: Redigera. Förhandsvisa hur det blir2015-
Lektion 004: Objektval2016-
Lektion 006: Erase (Ta bort)2016-
Lektion 010: Kopiera. Med Referenspunkter2016-
Lektion 011: Kopiera. Med Polära Koordinater2016-
Lektion 012: Kopiera. Med Array2016-
Lektion 013: Kopiera. En gång/flera gånger med samma Objekt2018-
Lektion 015: Kopiera mellan öppna ritningar.2018-
Lektion 016: Hämta ritblanketter till Modell/Layout2018-
Lektion 020: Flytta objekt. Ett/flera. Från punkt till punkt2016-
Lektion 022: Flytta objekt. Med Polära koordinater2016-
Lektion 024: Flytta objekt. Med "Spårning"2016-
Lektion 026: Flytta objekt. Med Grips2016-
Lektion 030: Avfasa. Utan distanser2014-
Lektion 032: Avfasa. Upprepade gånger2014-
Lektion 035: Avrunda2014-
Lektion 037: Offset2016-
Lektion 040: Trim2019-
Lektion 041a: Trim. "Quick Mode". Med Staket och Objektval2021-
Lektion 041c: Trim. "Quick Mode". Med Crossing2021-
Lektion 041e: Trim. "Standard" - den klassiska metoden2021-
Lektion 041k: Extend. "Quick Mode". Med Staket och Objektval2021-
Lektion 041m: Extend. "Quick Mode". Med Crossing2021-
Lektion 041p: Extend. "Standard" - den klassiska metoden2021-
Lektion 042: Trim. Till närmaste objekt2013-
Lektion 045: Extend2019-
Lektion 047: Extend. Till Punkt på ritytan. Använd Grips2016-
Lektion 048: Extend. Till viss längd. Använd Grips2016-
Lektion 050: Stretch med grips2007-
Lektion 055: Dela objekt i två delar. Break at Point2017-
Lektion 056: Ta bort del av objekt. Break2017-
Lektion 060: Rotera2018-
Lektion 061: Rotera. Rotera och kopiera i samma kommando2018-
Lektion 062: Rotera. Med yttre punkt som rotationscentrum2018-
Lektion 065: Rektangulärt Array2011-
Lektion 067: Cirkulärt Array2011-
Lektion 070: Strech2017-
Lektion 075: Scale2017-
Lektion 080: Spegla2017-
Lektion 085: Join2015-
Lektion 090: Vyer. Standardvyer2017-
Lektion 092: Vyer. Skapa och anropa egna vyer2017-
Lektion 120: Match Properties (Kopiera egenskaper)2019-
Lektion 125: Match Layer (Kopiera Lager)2019-
Lektion 150: Rita i sned vinkel med hjälp av UCS2014-
Lektion 152: Vrid ritplanet horisonellt när UCS ändras2014-
Lektion 200: Undo - Redo2019-
Lektion 205: Undo. Ett visst antal steg på samma gång2019-
Lektion 210: Undo. Retur till markerat arbetsmoment2020-
 
Text
Lektion 005: Radtext: Skriv text och editera2016-
Lektion 007: Text. Radtext. Skriv som (Add Selected)2016-
Lektion 010: Text. Radtext. Skriv i sned vinkel2016-
Lektion 030: Hänvisning. Se vad man kan göra2008-
Lektion 105: Text. Multiline-Text2016-
Lektion 110: Text. Multiline-Text. Editera2016-
Lektion 130: Text. Multiline-Text. Importera text från Word2016-
Lektion 200: Text. Hämta Style från annan fil2016-
Lektion 300: Text och Hatch (Skraffrering)2018-
 
Måttsättning
Lektion 005: Måttsättning. Stilar i "Basic 1.dwg"2016-
Lektion 010: Måttsättning. Linjär2016-
Lektion 011a: Måttsättning. Kontinuerlig/Baslinje2019-
Lektion 011b: Baslinjemått. Utrymme (Spacing)2019-
Lektion 012: Måttsättning. Linjär. Med förgranskning2016-
Lektion 015: Måttsättning. Vinkelmått2016-
Lektion 050: Måttsättning. Hämta Style från annan fil2016-
 
Block och externa referenser
Lektion 002: Block. Skapa2015-
Lektion 004: Block. Hämta2022-
Lektion 005a: Blockpalett. Ersätter Insert-dialogen2020-
Lektion 005c: Blockpalett. Hämta Block från aktuell ritning2020-
Lektion 005e: Blockpalett. Hämta Block från andra ritningar2022-
Lektion 005g: Blockpalett. Hämta Block med sök-hjälp2020-
Lektion 005j: Blockpalett. Hämta något av senast insatta2020-
Lektion 005m: Blockpalett. Favoriter2021-
Lektion 006: Block. Explodera, Purge (rensa ut)2015-
Lektion 010: Write Block. Spara objekt i ritningen i en ny fil2022-
Lektion 020: Block. Attribut. Vad är ett Attribut?2016-
Lektion 050: Externa Referenser2015-
 
Paletter
Lektion 005: Paletter. Vad är en Palett? Var finns Paletterna?2022-
Lektion 010: Paletter. Handhavande2022-
 
Layouter för utskrifter
Lektion 004: Utskrift. Från Modellen/Från en Layout2014-
Lektion 005: Layout. Grunder2015-
Lektion 006: Layoutflikar. Visa/Dölj2022-
Lektion 008: Layoutflikar. Ny/Ta bort/Byt namn/Move/Copy2014-
Lektion 009a: Layoutflikar. På Statusraden eller över2015-
Lektion 010: Layoutflikar. Ritblankett och Rithuvud2014-
Lektion 012: Layoutflikar. Importera färdigställda2014-
Lektion 013: Ribbon. Flik speciellt för Layouter2018-
Lektion 014: Viewport. Skapa rektangulär2019-
Lektion 014b: Viewport. Skapa. Använd verktygsfältet "Viewports"2022-
Lektion 015: Viewport. Ställ skala och lås den2014-
Lektion 016 Layout. Viewport-ramen. Skriv inte ut2010-
Lektion 018: Viewport. Ändra, kopiera, flytta2022-
Lektion 020: Viewport. Ramen. Förhindra att den skrivs ut2014-
Lektion 030: Lyoutflikar. Skriv ut2014-
Lektion 036: Layoutflikar. Utskriftsyta & Pappersformat. Visa/Visa inte2014-