CAD Konsult Syd - CADskolan Online: AutoCAD User


  CADskolan Online: AutoCAD User


Assistans för dig som använder AutoCAD/AutoCAD LT.
Se hur man effektivt använder alla funktioner!

 

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

  = 3D-innehåll
Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
  = Filmklipp
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
 
ArtikelnamnAutoCADversion
Paletter
Paletter 05: Introduktion2010-
Paletter 08: Samlingsplats för Paletter2016-
Paletter 15: Toolpaletter. Exportera / importera2005-
Paletter 20: Toolpaletter. Block2005-
Paletter 30: Toolpaletter. Hatchmönster2005-
Paletter 35: Toolpaletter. Text och måttsättning2005-
Paletter 50: Kommandoraden2018-
Paletter 60a: DesignCenter2012-
Paletter 60e: Designcenter. Sök dwg-filer2013-
Paletter 60g: DesignCenter. Sök Layouter2017-
Paletter 60p: Designcenter. Favoriter2012-
Paletter 70: Ribbon. Introduktion2010-
Paletter 72c: Ribbon. Paneler på ritytan2010
Paletter 72g: Visa Ribbon på olika sätt2019-
Paletter 72k: Ribbon och Workspace2020-
Paletter 76: Ribbon. Lägg verktyg på Quick Access Toolbar2010-
Paletter 79: Ribbon. Anpassas efter behov2011-
Paletter 80: Ribbon. Komplettera en flik med en panel2010
Paletter 81: Ribbon. Stäng/Öppna. Använd olika metoder2019-
Paletter 82: Ribbon. Flikar och Workspace2010

Inställningar & Användargränssnitt
Grafik 10: Linje - Hackig eller utjämnad2015-
Grafik 15: Linje - Linefading. Tunnare linjer vid utzoomning2019-
Grid 05: Rutnät eller punktnät2021-
Grid 10: Distanser och Visuella stödlinjer2021-
Grid 15: Anpassning till zoomning. Utbredning på ritytan2021-
Grid 17: Begränsad eller obegränsad utbredning2021-
Grid 20: Gridnätet. Färg2013-
Grid 30: Grid som Stomlinjenät2021-
Grips 10: Grundinställningar2016-
Kommando 20: Senaste inmatning2013-
Kommando 40: Kortnamn2010-
Kommandoraden 10: Placering. På ritytan eller traditionellt2013-
Kommandoraden 15: Via Tangenterna. Fullborda halvfärdig text2013-
Kommandoraden 20: Via Tangenterna. Lista med förslag2013-
Kommandoraden 25: Via Tangenterna. Visa Systemvariabler2013-
Kommandoraden 30: Kommandoradens val. Klickbara2013-
Kommandoraden 35: Text. Välj Font och Storlek2013-
Kommandoraden 36: Text och Bakgrund. Välj Färg2013-
Kommandoraden 50: Matematiska beräkningar2019-
Limits 10: Begränsa Grid-nätet2021-
Limits 15: Begränsa ritarean2021-
Mallfil 05: Mallfil - Vad är det?2012-
Mallfil 10: Starta med rätt Mallfil2018-
Mallfil 15: Ändra befintlig Mallfil2012-
Mallfil 20: Skapa ny Mallfil2012-
Properties 10: Properties-panelen på Ribbon2018-
Ritytan 05: Bakgrundsfärg i Modell/Layout2014-
Ritytans Snap 10: Grid-Snap2016-
Ritytans Snap 15: Grid-Snap. Isometric2016-
Ritytans Snap 20: PolarSnap2017-
Räknedosa 10: Hjälpfunktioner2017-
Räknedosa 15: Matematik. De fyra räknesätten2017-
Räknedosa 20: Matematik. Exponentialuttryck2017-
Räknedosa 25: Matematik. Logaritmer2017-
Räknedosa 30: Matematik. Trigonometri2018-
Räknedosa 35: Matematik. Minnes- och avrundningsverktyg2018-
Shortcut meny 10: Genväg till kommandoverktyg2014-
Shortcut meny 15: Inställningar för att aktivera menyerna2014-
Skala 05: Anpassa. Enheter och decimaler2010-
Skala 07: Annotativ. Grundbegrepp2019-
Skala 10: Annotativ. I modellen2019-
Skala 11: Annotativ. Tilldela nya skalor till annotativa objekt2019-
Skala 12: Annotativ. I en Layout2010-
Skala 15: Annotativ. Addera till listan2010-
Skala 20: Annotativ. Ta bort från listan2010-
Skala 25: Enormt många Annotativa skalor2010-
Skala 50: Från Mark (meter) till Ark (mm). Omskalning2017-
Skala 60: Insättningsskala2017-
Spara ritningen 05: AutoSave - Innan olyckan är framme2017-
Spara ritningen 10: AutoSave - När olyckan är ett faktum2017-
Spara ritningen 15: Backupkopia2011-
Spara ritningen 20: Till tidigare filversion. Manuellt2014-
Spara ritningen 25: Till tidigare filversion. Automatiskt2014-
Statusraden 10: Visa/Visa inte2016-
Statusraden 15: Statusraden och Layoutflikarna2016-
Statusraden 20: Statusraden och Verktygslistan2016-
Statusraden 30: Statusradens tio vanligaste Verktyg2016-
Statusraden 35: Koordinatfönstret2017-
Statusraden 40: Visa självvald information2019-
Style 05: Genväg till Stilarna2015-
Systemvariabler 10: För inställningar i AutoCAD2019-
Urval 05: Förhandsgranska val av objekt2006-
Urval 06: Objektval med Rektangel/Lasso2018-
Urval 08: Objektval. Highlighting med färg på valda objekt2018-
Urval 09a: Objektval - Noun/Verb Selection2018-
Urval 09c: Objektval - Släpa Objekt till ToolPaletten2018-
Urval 10: Filter i Propertiesdialogen2010-
Urval 15: Quick Select2010-
Urval 20: Välj ut text på ritytan efter deras egenskaper2022-
Urval 25: Välj ut linjer på ritytan som ligger i ett visst lager2022-
Urval 45: Ta bort överlappande objekt2021-
Urval 47: Överlappande objekt. Inställningar2021-
Urval 50: Välj liknande (Select Similar). Introduktion2017-
Urval 52: Välj liknande (Select Similar). Objektbaserat2017-
Urval 54: Välj liknande (Select Similar). Objekt- och Lagerbaserat2017-
Urval 56: Välj liknande (Select Similar). Objekt- & Stylebaserat2017-
Urval 58: Välj liknande (Select Similar). Objekt- & Namnbaserat2017-
Urval 60: Transparens. Hos objekt2011-
Urval 65: Transparens. Hos Lager2011-
Urval 70: Isolera/Dölj objekt2011-
Urval 75: Urvalsflik på Ribbon2013-
Viewport i Modellen 10: Dela upp ritytan i Vyfönster2022-
Vinkel 10: Med Tangentbordet2011-
Vinkel 15: Med POLAR. Relativt koordinatsystemet2011-
Vinkel 20: Med POLAR. Relativt en vald linje2011-
Vinkel 25: Med DYN (Dynamiskt input).2011-
Vinkel 30: Med "Parallell"2011-
Vinkel 50: Spårning2011-
Vinkel 53: Spårning. Definitioner2011-
Vinkel 55: Spårning. Vinkelinställning2011-
Vinkel 60: Spårning. Förlängd linje2011-

Rita
Arc 10: Bågar. Elva olika verktyg2018-
DYN 10: Dynamic Input. Inmatningsfönster intill Hårkorset2019-
DYN 15: Inmatning i Draw-, Modify- och i Grips-sammanhang2019-
DYN 20: Relativa Koordinater. Polära och Kartesiska2019-
DYN 25: Absoluta Koordinater2019-
DYN 30: Grips-sammanhang. Inställningar2019-
DYN 50: Storlek & färg på DYN-fönstren2019-
Hatch 05: Utöka hatchområdet2015-
Hatch 10: Mönsteranpassning2015-
Hatch 15: Trimma en skraffrering2017-
Hatch 20: Gradvis färgförändring (Gradient-hatch)2015-
Hatch 25: Areaberäkning med text och hänvisning2005-
Hatch 30: Område. Ej slutet. Inom tolerans?2015-
Hatch 35: Rita. Associativt/Annotativt2016-
Hatch 40: Vinkel. Välj på ritytan2011-
Hatch 42: Vinkel. Välj på ritytan2016-
Hatch 45: Skala. Anpassa efter profilen2011-
Hatch 50: Via Ribbon. Rita/Editera Hatch2011-
Hatch 52: Via Ribbon. Lager2011-
Hatch 55: Via Ribbon. Mönster och Skala2011-
Hatch 60: Via Ribbon. Bakgrundsfärg2011-
Hatch 65: Via Ribbon. Rita som2011-
Hatch 70: Objektsnap. Ja/nej2012-
Hatch 80: Var i xyz-rymden kan man hatcha?2020-
Hitta Punkt 20: Spårning. I en linjes förlängning2022-
Hitta Punkt 25: Spårnig. I två linjers förlängningar2022-
Hitta Punkt 30: Spårning. Relativt två befintliga Punkter2021-
Linje 15: Rita. I inmatad vinkel. Använd ">" eller "DYN"2022-
Linje 20: Rita. I rät vinkel. Ut från befintlig linje2022-
Linje 25: Rita. Från en punkt på en cirkel. I tangentens riktning2014-
Linje 30: Var i xyz-rymden placeras linjer (line) som ritas?2020-
PDF 15: AutoCAD konverterar Pixlar till Vektorer2017-
Polylinje 20: Var i xyz-rymden placeras Polylinjer som ritas?2020-
Polylinje 60: 3D Polylinje2020-
Regioner: Genomgång
Revisionsmoln
Rita som (Add Selected): Lägg verktyget på Quick Access Toolbar2022-

Editera
Array 30: Med klassisk dialogruta. Rektangulär2013-
Array 38: Utan klassisk Dialogruta. Överblick2013-
Array 41: Utan klassisk Dialogruta. Rektangulär. Editera2013-
Array 44: Utan klassisk dialogruta. Path2013-
Chamfer 10: Avfasa med distanser2014-
Chamfer 15: Avfasa med distans och vinkel2014-
Chamfer 20: Avfasa. Multiple (utan avbrott)2015-
Dela sträcka 10: Measure/Divide. Med Point2017-
Dela sträcka 15: Measure. Med Block2017-
Draw Order 10: Placera längst fram/längst bak2017-
Draw Order 15: Placera Text/Dim/Leaders längst fram2017-
Draw Order 20: Placera all Hatch längst bak2017-
Dölj Objekt 10: (Wipeout)2020-
Dölj Objekt 12: Transparens hos "Wipeout-ytan"2021-
Dölj Objekt 16: Rita i "Wipeout-ytan"2021-
Dölj Objekt 20: Använd Rektanglar eller Polylinjer2022-
Dölj Objekt 25: Editera "wipeoutytan"2022-
Isolera objekt 10: Isolera2017-
Isolera objekt 15: Dölj (Hide)2012-
Jämför Ritningar 10: "DWG Compare"2020-
Jämför Ritningar 15: Hämta ritningar till "DWG Compare"2020-
Jämför Ritningar 20: Text och Hatch2020-
Jämför Ritningar 25: Revisionsmolnen2020-
Jämför Ritningar 30: Revisionsmolnen. Kopiera till en upphovsritning2020-
Jämför Ritningar 35: Kopiera valda delar till en upphovsritning2020-
Kopiera 10: Från fil till fil. Drag & Drop2011-
Kopiera 15: Från fil till fil. Clipboard2011-
Kopiera 17: Från fil till fil. Bevara original-koordinaterna2018-
Kopiera 18: Skapa block med Clipboard2018-
Kopiera 20: Från fil till fil. Fungerar inte2010-
Kopiera 25: Från Layout till Modell2013-
Kopiering mellan filer: Kopian. Har fått fel insättningspunkt2010-
Match Properties 10: Egenskapsinställningar2011-
Offset 05 och Chamfer: Hämta distanser från ritytan
Offset 10: Multiple. (Upprepad Offset)2016-
Offset 15: Tag bort/behåll originalet2007-
Offset 20: Med Lager-val2007-
Offset 25: Distansen definieras av vald punkt (Through)2016-
Polylinje 02: Ändra. Gripsmeny. Visa/Visa inte2016-
Polylinje 10: Konvertera linjer och bågar till en Polylinje2015-
Polylinje 16: Konvertera från Linje till Polylinje2011-
Polylinje 18: Ändra. Reverse2011-
Polylinje 20: Grips. Två slags Grips på en Polylinje2015-
Rotera 10: Med referensvinkel2018-
Rotera 15: En sida ska ligga parallellt med godtycklig linje2018-
Rotera 20: Två godtyckliga punkter bestämmer ny vinkel2020-
Ta bort 05 (Purge): Dialogrutan Purge2020-
Ta bort 15 (Purge): Lager. "In Use"/"Not Used"2020-
Text 10: Ändra textinnehåll. Dubbelklicka2011-
Text 20: Ändra egenskaper. Markera > Properties2011-
Trim/Extend 052011-
Z-värden varierar. Plana ut med Propertiedialogen2010-
Överlappning 10: Text. All text överst2012-
Överlappning 15: Hatch. All hatchning underst2012-
Överlappning 20: Enstaka objekt. Korrigera i efterhand2012-

Block & Attribut
Block 010: Skapa Block. Med objekt i annat Lager än 02015-
Block 015: Byt namn2010-
Block 017: Edit In-place. Ändra geometrier2015-
Block 018: Edit In-place. Ändra lager2010-
Block 019: Edit In-place. Inbaka andra block2010-
Block 020: Edit In-place. Exkludera inbakat block2010-
Block 020b: Edit In-place. Explode. Ja/Nej2014-
Block 021: Rithuvud. Ta bort en logotyp2013-
Block 022: Rithuvud. Lägg till en logotyp2013-
Block 022b: Rithuvud. Data. Lokal och Global2016-
Block 023: Block Editor2010-
Block 024a: Ändra Block och uppdatera via Toolpaletten2017-
Block 025: Ändra insättningspunkt2017-
Block 030: Attribut. Ändra värdena2017-
Block 032: Attribut. Flytta Attributet i Blocket2017-
Block 034: Attribut. Skifta textordning2017-
Block 045: Attribututdrag
Block 050: Attribut. Lägg till i befintligt block2007-
Block 070: Koordinater. Utsättning på ritytan med Point (punkt)2015-
Block 080: Skapa ett Block direkt från Windows Clipboard2017-
Block 090: Ladda hem. Brunnar för vatten, dag- och spillvatten
Block 095: Skapa logga av jpg-fil2016-
Block 100: Count - Räkna Block. Palett med Blocktablå i realtid2022-
Block 105: Count - Räkna Block. Välj del av ritningen2023-

Grupper
Grupp 10: Inledning2010-
Grupp 15: Skapa grupper2010-
Grupp 20: Avgruppera2010-
Grupp 25: Markera Gruppnamn > Visa objekten på ritytan2010-
Grupp 30: Markera Objekt > Visa Gruppnamn2010-
Grupp 35: Objekt. Addera till befintlig grupp2010-
Grupp 40: Objekt. Ta bort från grupp2010-
Grupp 45: Objekt. Editera med Grips2010-
Grupp 50: Objekt. Editera med Modify-kommandon2010-
Grupp 55: Praktikfall. Fastigheter2010-
Grupp 60: Praktikfall. Fönster2010-

Lager
Lager 01a: Släck Lager2018-
Lager 01b: Tänd Lager2018-
Lager 01c: Frys Lager2018-
Lager 02: Lås alla lager utom de som markeras på ritytan2011-
Lager 02c: Tina Lager2018-
Lager 02e: Aktivera Lager med hjälp av objekt på ritytan2018-
Lager 03a: Isolera Lager i Modellen (Släck allt annat)2018-
Lager 03c: Isolera Lager i en Viewport (Frys allt annat)2018-
Lager 03e: Isolera Lager i Modellen (Lås allt annat)2018-
Lager 03g: Isolera Lager i en Viewport (Lås allt annat)2018-
Lager 04: Frysa/Släcka. Vad är skillnaden?2013-
Lager 06: Ladda på delar av ritytan2005-
Lager 07: Byt lager på objekt2018-
Lager 11: Layer Merge2010-
Lager 12: Ta bort Lager. Delete2010-
Lager 13: Ta bort Lager. Purge2013-
Lager 14: Vilket lager har ett visst objekt?2013-
Lager 16: Layer Previous2014-
Lager 20: Linjebredd2011-
Lager 32: Arbeta bara med ett urval lager2010-
Lager 40: Lagerfärg. Ändra i Snabbmenyn2010-
Lager 50: Namn. Ändra2013-
Lager 55: Transparens2018-
Lager 60: Externa referenser. Lager. Gruppering2013-
Lager 70: Current Layer / ByLayer / Object Override2015-
Lager 72: Object Override2015-
Lager 74: Object Override. Återställ till ByLayer2015-
Lager 80: Importera lager från annan fil2015-
Lager 85: Frys Lager i en Viewport2019-
Lager 86: Ändra färg på Lager i en Viewport2019-
Lagerförteckning: Utskrift2005-
Lagerhanteraren 15a: Lagerinställningar. Spara/Återställ2014-
Lagerhanteraren 15d: Ändra Lagerfärger. Spara/Återställ2014-
Lagerhanteraren 15e: Lagerinställning i Viewport. Spara/Återställ2015-
Lagerhanteraren 15h: Frys Lager. Spara/Återställ2014-
Lagerhanteraren 40: Nytt lager. Varningsmärke2013-
Lagerhanteraren 42: Unreconciled New Layers2010-
Lagerkonvertering 10: Automatiskt. Med Layer Translator2018-
Lagerkonvertering 20: Avstämning mot CAD-standard2018-

Text, tabeller och linjetyper
Annotativ text 20: Onödiga skalor i texterna2016-
Annotativ text 40: Flytta text med "Move/Grips"2020-
Annotativ text 42: Samla spridda skaltexter till ins.punkten2020-
Bråkform i MTEXT2006-
Multiline Text 20: Tabulator. Standard och Egendefinierad2019-
Multiline Text 26: Kolumner. Skapa/Ta bort2019-
Multiline Text 40: Specialtecken2019-
Multiline Text 42: Olika sätt att skriva ett bråktal2019-
Multiline Text 44: Kontrollera stavning2019-
Multiline Text 46: Sök text och ersätt med ny2019-
Multiline Text 50: Konvertera. Från "Singel Line" till "Multiline Text"2019-
Skriv med vertikal text2005-
Text 05: Style och Font2019-
Text 10: Style. Skapa ny2019-
Text 15: Fonter. Fontmapp. Sökväg2019-
Text 20: Fonter. Fontmapp. Kompletterande sökväg2010-
Text 25: Fonter. SHX - TTR2010-
Text 30: Fonter. Alternativ Font2010-
Text 35: Fonter. Textfill/Outlines2010-
Text 40: Spegla text2020-
Text 42: Rotera Text2020-
Text 45: Ordna Text (Text Align)2016-
Text 46: Radtext. Utöka Radavståndet (Text Align)2016-
Text 70: Automatiskt textlager2020-
Text 75: Befintlig Text. Enkelt att ändra lager på all text2020-
Text och hatch i AutoCAD2005-
Verktygsfältet "Text"2008-

Tabeller: Skapa en tabellstil2007-
Tabeller: Bakgrundsfärg2007-
Tabeller: Kantlinjer2007-
Tabeller: Rader/kolumner, Infoga/tag bort. Slå ihop celler2007-
Tabeller: Text. Skriv och redigera2007-
Tabeller. Extrahera data från ritytan. Cirkelcentrum2007-
Tabeller. Extrahera data från ritytan. Block2008-
Tabeller. Extrahera data från ritytan. Areor2008-

Linjetyp 10: Grundinställningar2019-
Linjetyp 12: I Modellen. LTSCALE och "Annotation scale"2019-
Linjetyp 14: I Paperspace. LTSCALE och "Scale of the selected Viewport"2019-
Linjetyp 16: CELTSCALE - En skalfaktor till LTSCALE2019-
Linjetyp 20: Samma upplösning oavsett skala2018-
Linjetyp 30: Polylinje. Jämn punktfördelning
Linjetyp 40: Skapa fattigmans linjetyp

Hänvisning
Hänvisning 10: Grundformer. Tre typer2010-
Hänvisning 12a: Icke Annotativ text. Style2011-
Hänvisning 12b: Icke Annotativ text. Höjd2011-
Hänvisning 15: Sätt ut Hänvisning2010-
Hänvisning 16a: Punkt i stället för pil2010-
Hänvisning 16b: Punkt i stället för pil2010-
Hänvisning 20: Ändra skala2010-
Hänvisning 25: Text-pil. Anslutning2010-
Hänvisning 30: Gruppera2010-
Hänvisning 35: Pil. Addera/Ta bort2010-
Hänvisning 40: Samla ihop2010-
Hänvisning 45: Symbol. Ändra. Via Properties2010-
Hänvisning 50: Symbol. Ändra. I nytt palettverktyg2010-
Hänvisning 55: Symbol. Ändra. I Stilen2010-
Hänvisning 90: Palettverktyg. Använd befintliga2011-

Måttsättning
Annotativt mått 1: Skapa egen Style. Steg 12023-
Annotativt mått 2: Skapa egen Style. Steg 22023-
Annotativt mått 3: Skapa egen Style. Steg 32023-
Annotativt mått 4: Skapa egen Style. Steg 42023-
Annotativt mått 5: Skapa egen Style. Sammanfattning2023-
Annotativt mått 6: Använd Annotativ måttsättning2023-
Måttsättning 068: Skriv med roterad text2016-
Måttsättning 070: Texthöjd2016-
Måttsättning 074: Flytta texten2016-
Måttsättning 080: Associativa mått2016-
Måttsättning 100: Färg. Via Stilen2011-
Måttsättning 101: Färg. Via Properties2011-
Måttsättning 150: Bryt/återställ mått- och måttgränslinjer2016-
Måttsättning 155: Måttsättning med avbrott (Dimjogline)2016-
Måttsättning 160: Justera avstånd mellan måttlinjer2016-
Måttsättning 165: Växla måttsättningsstil på redan satta mått2016-
Måttsättning 200: Stil. Dialogrutan. Öppna2011-
Måttsättning 205: Egenskaper hos Stilen "1-100" i "Basic 1.dwg"2016-
Måttsättning 210: Egenskaper hos Stilen "Snedstreck" i "Basic 1.dwg"2016-
Måttsättning 300. "Text Style" i Måttsättningsstilen2016-
Måttsättning 310: Skapa ny Stil. Utgå från befintlig2016-
Måttsättning 410: Skapa Annotativ Stil. Utgå från befintlig2016-
Måttsättning 510: Ta bort Stilar. Purge2017-
Måttsättning 600: Befintlig Måttsättning. Ändra lager2020-
Måttsättning 610: Automatiskt måttsättningslager2020-
Måttsättning 700: Var i xyz-rymden placeras måttsättningen?2020-
Måttsättning 800: "Quick Measure" i planet2020-
Måttsättning 805: "Quick Measure". Area2021-
Redigera måttsättning
Redigera måttsättning med högerklick
Redigera måttsättningstext
Roterad linjär måttsättning
Skapa egendefinierad stil
Skapa en baslinjemåttsättning med pil

OSNAP och OTRACK
Belysande exempel 1 - Relativ punktinsättning
Belysande exempel 2 - Stretch
Belysande exempel 3 - Stretch
Inställningar
OSNAP Tracking på enbart linjer
OSNAP Tracking på enbart punkter
OSNAP Tracking på linjer och punkter

Plottning, utskrift och layout
Layout 05: Grunder2020-
Layout 10: Layoutflikarna. Visa/Visa inte2020-
Layout 15: Layoutflikarna. Byt plats/Kopiera/Byt namn/Ta bort2020-
Layout 20: Importera Layout från annan fil2012-
Layout 25: Fördefinierade Layouter i Mallfilen2012-
Layout 40: Visa/aktivera Layouter via fil-flikarna2015-
Layout 60: Exportera en Layout till Model Space Drawing2021-
Layout: Dölj/visa Model- och Layout-flikar2008-
Layout: Hideplot och Shadeplot
Layout: Importera layouter2011-
Utskrift 10: CAD-skrivare. Skapa Systemskrivare2016-
Utskrift 12: CAD-skrivare. Utskriftsformat. Ta bort onödiga2016-
Utskrift 14: CAD-skrivare. Färgkontroll2016-
Utskrift 22: Konfigurera CAD-skrivare. Konvertera från STB till CTB2016-
Utskrift 23: Konfigurera CAD-skrivare. Importera en CTB-stil2016-
Utskrift 24: Plottstilar. CTB och STB2016-
Utskrift 25: Konfigurera CAD-skrivare. Plottstilar i ACA2010-
Utskrift 26: Konfigurera CAD-skrivare. Plottstilar i AutoCAD LT2009-
Utskrift 27: Konfigurera CAD-skrivare. Linjetjocklek via Lagerinställningen2016-
Utskrift 28: Konfigurera CAD-skrivare. Skapa en ny CTB-plottstil2016-
Utskrift 30: Konfigurera CAD-skrivare. Linjetjocklek via CTB-plottstilen2016-
Utskrift 31: Konfigurera CAD-skrivare. Plotstil. Raster i färg. Övrigt i svart
Utskrift 40: I Modellen. DWG- to PDF-format2014-
Utskrift 42: I en Layout. DWG- to PDF-format2021-
Utskrift 50: Inställningar. Spara i aktuell Layout2019-
Utskrift 51: Page setup. Spara inställningar2019-
Utskrift 52: Page setup. Använd sparade inställningar2019-
Utskrift 70: Förhindra utskrift av Viewport-ramen2014-
Utskrift 74: Transparent solid-hatchning (Plot transparency)2014-
Utskrift 75: Överlappande objekt2012-
Utskrift 80: Plottstämpel. Automatisk info vid ritramen2014-
Utskrift 82: Plottstämpel. Bestäm textinnehållet2014-
Utskrift 84: Plottstämpel. Texten - Placering, Storlek, Font2014-
Utskrift 88: Plottstämpel. Logfil för plottning2014-
Utskrift 90: Statusradens Plottrapport. Ballong tänds2014-
Viewport 05a: Skapa2020-
Viewport 05b: Ställ Skala med verktyget på Statusraden2020-
Viewport 05c: Ställ Skala med Grips2020-
Viewport 10: Skapa. Polygonal2020-
Viewport 12: Skapa. Konvertera från Polylinje, Cirkel, mm2020-
Viewport 14: Editera. "Clip". Omforma befintlig Viewport2020-
Viewport 16: Skalor. Ark (enhet mm). Mark (enhet meter)2020-
Viewport 17: Skalor. Lås viewportskalan2020-
Viewport 18: Skalor. Återställ viewportskalan2021-
Viewport 19: Skalor: Skapa nya / Ta bort onödiga2011-
Viewport 25: Maximera viewport-fönstret2010-
Viewport 50: Frys Lager i åtskilda Viewports2020-
Viewport 55: Tina Lager som frysts i en Viewport2020-

Externa referenser
Externa referenser 005: Anslut till värdfil2010-
Externa referenser 007: Exrefhanteraren - Överblick2010-
Externa referenser 008: Insättningspunkt2011-
Externa referenser 010: Sökväg. Tre alternativ2010-
Externa referenser 015: Attachment eller Overlay2010-
Externa referenser 020: Ändra. Unload, Reload, Detach, Bind2010-
Externa referenser 022: Ändra. Xref-type, Path2015-
Externa referenser 025: Öppna xreffad fil i eget fönster2010-
Externa referenser 030: Editera xreffen i värdfilen2010-
Externa referenser 035: Edit in-Place. Överför objekt. Värdfil/ Xref2010-
Externa referenser 040: Dölj skalor som tillhör Xref2009-
Externa referenser 045: Avskärma delar2015-
Externa referenser 070: Lager. Gråtona alla xref-lager2015-
Externa referenser 072: Lager. Släck valda lager i xreffen2013-
Externa referenser 084: Lager. Ändringar. Bibehåll vid "Close"2013-
Externa referenser 086: Lager. Ändra egenskaper i dotterfilen2016-
Externa referenser 095: Borttoning av xref2010-
Externa referenser 130: Varning. Xref-filen är ändrad2012-
Externa referenser 135: Xreffen ändrad. Revisionsmoln avslöjar2021-
Externa referenser 140: Xreffen ändrad. Hatch är reviderad2021-
Externa referenser 145: Xreffen ändrad. Text o Måttsättning är reviderad2021-
Externa referenser: Gör en del av modellen till en Xref
Externa referenser: Spegla xref-objekt
Externa referenser: Tar lång tid att ladda2010-
Försvunnen XREF
Image 100: Hämta in bild som exref2022-
Image 110: Clip. Visa bara valt område2022-

PDF i AutoCAD
PDF 10: Vektor- och pixelgrafik i AutoCAD2018-
PDF 15: Exportera DWG-fil som PDF-fil2018-
PDF 20: Exreffa pixelfil (PDF-fil). Hämta in/ Attach PDF2018-
PDF 21: Exreffa pixelfil (PDF-fil). Skala om2018-
PDF 24: Exreffa pixelfil (PDF-fil). Objektsnap2018-
PDF 26: Exreffa pixelfil (PDF-fil). Ram kring ritningen. Ja/Nej2018-
PDF 40a: Vektorisera pixelfil (PDF-fil). Importera2018-
PDF 40c: Vektorisera Pixelfil (PDF-fil). Importera. Välj objekt2018-
PDF 40e: Vektorisera Pixelfil (PDF-fil). Importera. Välj lager2018-
PDF 50: Clip. Visa bara valt område2022-

UCS, Zoom, Viewport
3D Rotera2007-
Ritytan 50: Flytande ritningsfiler2022-
Ritytan 51: Flytande ritningsfiler. Nåla fast filen2023-
Ritytan 55: Filerna. Som en kortlek i handen (Cascade)2022-
UCS 010: UCS-Iconen. Egenskaper2013-
UCS 015: Ikonen. Egenskaper. Visa/Visa inte2012-
UCS 060: Origo. Spara/Aktivera2013-
UCS 100: World. Verktyget på "Quick Access Toolbar"2012-
Vyer: Ritytan: Dela i flera fönster
Zoom 15: Extents zoomar ut för mycket
Zoom 18: Mjuk övergång2009-
Zoom 20: Rullknappen2011-
Zoom 22: Rullknappen. Zoomfaktor2011-
Zoom 30: Zoomverktyg på ritytan2012-
Zoom 40: Zooma in objekt
Zoom 58: Vyer. Varför (del)vyer?2014-
Zoom 60: Vyer. Skapa en (del)vy2014-
Zoom 62: Vyer. Vrid en (del)vy så att den blir horisontell2014-

Övrigt
Försvunnen 04: Kommandoraden borta
Försvunnen 06: Layoutflikarna borta
Försvunnen 12: Statusraden. Verktyg borta
Försvunnen 14: Statusraden. POLAR, mm visas som symboler
Försvunnen 16: Statusraden. Drawing Status Bar borta
Försvunnen 18: Vissa fönster (New, Open..) öppnas inte
Försvunnen 22: Alla verktygsfält borta
Försvunnen 24: Objektval. Bara ett kan väljas2009-
Försvunnen 25: Objektval. Windows & Crossing fungerar inte2010-
Försvunnen 26: Objektval. Valt objekt får inga Grips2009-
Försvunnen 28: Före objektval. Highlight visas inte2009-
Försvunnen 30: Lagerhanteraren. Kolumner saknas2009-
Försvunnen 34: Spårning på en linje fungerar inte2009-
Försvunnen 36: Quick access Toolbar borta2009-
Försvunnen 42: Byta lager med "Layer Control" fungerar inte2009-
Försvunnen 44: [Delete] fungerar inte2009-
Försvunnen 50: Text. Rektangel istället för text2007-
Försvunnen 60. Hatch. Fungerar inte2010-
Försvunnen 62: Nytt lager visas inte i Lagerhanteraren2010-
Försvunnen 64: Regenerering. Fungerar inte automatiskt2010-
Gränslös dokumentinformation i AutoCAD, sökbar i utforskaren