CAD Konsult Syd - Bas 2: Trappor, tak, sektioner m.m.

Arkitektkontoret

Bas 2: Trappor, tak, sektioner m.m.

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

= 3D-innehåll     Läs först   = Läs först
Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
= Filmklipp     Läs sen   = Läs sedan
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
   
Lektioner: 
 Lektion 01a: Stomlinjenät      
 Lektion 01b: Stomlinjenät. Trimma      
 Lektion 01c: Stomlinjenät. Komplettera med radial form      
 Lektion 01d: Stomlinjenät. Konvertera från linjer och bågar      
 Lektion 01f: Stomlinjenät. Konvertera från linjer och bågar     2013- 
 Lektion 01h: Stomlinjenät. Ta bort en linje     2013- 
 Lektion 01j: Stomlinjenät. Lägg till en linje     2013- 
 Lektion 01m: Stomlinjenät. Flytta en linje med grips     2013- 
 Lektion 02a: Definiera Pelare      
 Lektion 03a: Pelare i stomlinjenät      
 Lektion 04a: Två pelare med överliggande balk. Kantavskärningar      
 Lektion 05a: Trappor. Rita rak trappa     2007- 
 Lektion 05b: Trappor. Stegförhållanden     2007- 
 Lektion 05c: Trappor. Med heldragna linjer och utan skärningsplan      
 Lektion 06a: Trappor. Standard med några varianter      
 Lektion 07a: Trappor. Rak med 1⁄4 -vändning      
 Lektion 08a: Trappor. Rak med 1⁄4 -vändning och vilplan      
 Lektion 09a: Trappor. Trappa med förlängt vilplan - två arbetssätt      
 Lektion 10a: Trappor. Anpassa mot objekt      
 Lektion 10b: Trappor. Spiraltrappa med "Calculation rules"      
 Lektion 10c: Trappor. U-formad     2006-2007 
 Lektion 10d: Trappor: Konvertera från linjer och skapa sektion     2007 
 Lektion 11a: Ramp. Inledning     2021- 
 Lektion 11c: Ramp. Öka längden     2021- 
 Lektion 11e: Ramp. Öka längden. Välj efter eget behov     2021- 
 Lektion 11g: Ramp. minska längden. Välj efter eget behov     2021- 
 Lektion 12a: Ändra väggdefinition på Tegelyttervägg 385      
 Lektion 12b: Bjälklag på tillbyggnad      
 Lektion 12c: Bjälklag: Dölj/Visa åtkomstkrysset     2005-2007 
 Lektion 12d: Bjälklag. Konvertera linjer till bjälklag     2007-2008 
 Lektion 12e: Bjälklag. Editera     2007-2008 
 Lektion 12f: Bjälklag. Ramp mellan två bjälklag     2007-2008 
 Lektion 12g: Bjälklag. Kantmur     2007-2008 
 Lektion 13a: Grundplatta med förstyvning      
 Lektion 13b: Grundplatta med förstyvning. Nyupplaga     2005/6 
 Lektion 13c: Grundplatta med sulförtjockning. Rita     2008- 
 Lektion 13d: Grundplatta med sulförtjockning. Vertikal sektion     2008- 
 Lektion 13e: Grundplatta med sulförtjockning. Horisontell sektion     2008- 
 Lektion 14a: Plant tak     2007- 
 Lektion 14b: Plant tak. Till vägg/polylinje      
 Lektion 14c: Plant tak. Trimma/Sammanfoga med Miter      
 Lektion 14d: Plant tak. Trimma/förläng mot vägg med Trim/Extend      
 Lektion 14e: Plant tak. Gör hål med Hole      
 Lektion 14f: Plant tak. Trimma med öppen Polylinje     2009- 
 Lektion 14g: Plant tak. Utöka. Använd ”Add Vertex”      
 Lektion 14h: Plant tak. Förminska. Använd ”Add Vertex”       
 Lektion 14i: Plant tak. Utöka. Använd Body Modifyer     2009- 
 Lektion 14j: Plant tak. Enkel överlappning     2009- 
 Lektion 14k: Plant tak. Bruten överlappning     2009- 
 Lektion 14l: Plant tak. Olika taklutning. Gering     2007- 
 Lektion 14p: Plant tak. Anslut från vinkelbyggnad     2009- 
 Lektion 14q: Plant tak. Skapa skikt     2009- 
 Lektion 15a: Bågformat tak. Definiera profilen     2009- 
 Lektion 15b: Bågformat tak. Glasat     2009- 
 Lektion 15c: Bågformat tak. Beklätt     2009- 
 Lektion 16a: Vindskivor      
 Lektion 16b: Editering av vindskivorna      
 Lektion 17a: Takfotsinklädnad      
 Lektion 18a: Takgenomföring för skorsten      
 Lektion 18b: Takkupa      
 Lektion 19a: Undertak. Inledning     2009- 
 Lektion 19b: Undertak. Rita undertak. Rektangulära former     2009- 
 Lektion 19c: Undertak. Passbitar utefter fyra väggar     2009- 
 Lektion 19d: Undertak. AEC-måttsättning     2009- 
 Lektion 19e: Undertak. Synligt i Isovy     2009- 
 Lektion 19f: Undertak. Korrigera för pelare     2009- 
 Lektion 19g: Undertak. Rita undertak. Oregelbunden form     2009- 
 Lektion 20a: Sektion. Inledning     2018- 
 Lektion 20b: Sektion. Manuell editering     2008- 
 Lektion 20c: Stilar och Display Set för Sektion/Elevation     2007 
 Lektion 20d: Sektion med en indelning (subdivision)      
 Lektion 20e: Horisontell sektion      
 Lektion 20f: Sektion/Fasad. Editeringsmöjligheter      
 Lektion 20g: Sektion "Live"      
 Lektion 21a: Måttsättning på "vanligt" sätt      
 Lektion 25a: Väggar. Skapa väggslut med tegel      
 Lektion 26a: Väggar. Skapa väggslut med tegel och gips      
 Lektion 27a: Väggar. Applicera väggslut      
 Lektion 28a: Väggar. Skapa väggslut mot fönster      
 Lektion 29a: Två olika fasadbeklädnader - Horisontell skiljelinje      
 Lektion 30a: Två olika fasadbeklädnader - Vinklad skiljelinje      
 Lektion 31a: Väggar. Anslut innervägg till bärande yttervägg i icke rät vinkel      
 Lektion 40: Räcken: Modifiera. Ge överliggaren egen profil     2007 
 Lektion 41: Räcken: Modifiera. Sätt glasbeklädnad     2007 
 Lektion 42: Räcken: På polylinje och trappa     2007 

Praktikfall:
 
 Praktikfall: Trappa. Rak, riser-typ. Höjd, stegdjup och antal steg     2007 

Supportsvar:
 
 Återställ gavelvägg från takanpassning till grundutförande      

Besök CADforum