CAD Konsult Syd - Påbyggnad 6: Dokumentation

Arkitektkontoret


Påbyggnad 6: Dokumentation

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

= 3D-innehåll     Läs först   = Läs först
Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
= Filmklipp     Läs sen   = Läs sedan
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
   

Måttsättning: AutoCAD
 
 Lektion 1: Linjär och kontinuerlig måttsättning     2007- 
 Lektion 2: Baslinjemått med pilmåttsättning     2007- 

Annotativ måttsättning: AutoCAD
 
 Lektion 1: Modellen. Flera objektskalor i samma mått     2008- 

Måttsättning: AEC
 
 Lektion 05: Introduktion     2011- 
 Lektion 10: Lager och Annotativitet     2011- 
 Lektion 15: Måttlinjer. Lägg till / Ta bort     2011- 
 Lektion 20: Måttlinjer. Anpassa längder     2011- 
 Lektion 25: Flytta måttkedjan med "Reposition From"     2011- 
 Lektion 50: Enstaka objekt     2011- 


Extended Data. Frågor och svar (Littera mm.)
 
 320 Littera: Komplettera Dörrlittera med Rumsnummer     2014- 
 325 Littera: Komplettera Fönsterlittera med Rumsnummer     2014- 
 620 Rumsnummer: Koppla till Fönster     2014- 

Block, Littera och Förteckningstabell
 
 Lektion 05: Skapa definitionsfil och block     2010- 
 Lektion 10: Skapa Property Set     2010- 
 Lektion 15: Skapa nytt Dataformat     2010- 
 Lektion 20: Skapa Littera. Använd befintligt Littera     2010- 
 Lektion 25: Skapa Littera. Create Tag     2010- 
 Lektion 30: Skapa Förteckningstabell     2010- 
 Lektion 35: Förteckningstabell. Uppdatera Manuellt     2010- 
 Lektion 36: Förteckningstabell. Uppdatera Automatiskt     2010- 
 Lektion 37: Förteckningstabell. Aktivera parametrarna     2010- 

Väggar. Extended Data.
 Väggförteckning     2007- 

Dörrar. Extended Data.
 Dörrförteckning 05: Varför Dörrförteckning?     2013- 
 Dörrförteckning 07: Ändra egenskaper i en befintlig Stil     2013- 
 Dörrförteckning 08: Skapa först en kopia av Stilen. Ändra sedan     2013- 
 Dörrförteckning 10: Ny Style och nytt Palettverktyg     2013- 
 Dörrförteckning 15: Anpassa befintlig Stil. Ta bort kolumner     2013- 
 Dörrförteckning 16: Text. Ändra färg     2013- 
 Dörrförteckning 20: Kopiera till Definitionsfil     2013- 
 Dörrförteckning 23: Skicka med E-post     2013- 
 Dörrförteckning 30: Ordningsföljd i en kolumn     2014- 
 Dörrförteckning 32: Indela kolumn. I grupper     2014- 
 Dörrförteckning 34: Indela kolumn. Blankrad mellan grupper     2014- 
 Dörrförteckning 36: Indela kolumn. Summera varje grupp     2014- 
 Dörrförteckning 70: Littera. Kolumn i tabellen     2013- 
 Dörrförteckning: Redigera kolumner. Lägg till "Brandklass Vägg"     2006- 
 Dörrförteckning: Redigera kolumner. Lägg till "Brandklass"     2006- 
 Dörrförteckning: Redigera kolumner. Lägg till "Rumsnummer" Del 1     2006- 
 Dörrförteckning: Redigera kolumner. Lägg till "Rumsnummer" Del 2     2006- 
 Dörrförteckning: Redigera rubriktexter     2006- 
 Dörrlittera 05: Sätt ut littera     2010- 
 Dörrlittera 10: Litteratext. Ändra skala     2010- 
 Dörrlittera 15: Litteratext. Ändra dörrens egenskaper     2010- 
 Dörrlittera 17: Parametrar. Synliga/Dolda     2010- 
 Dörrlittera 18: Parametrar. Var definieras de     2010- 
 Dörrlittera 20: Litteratext. Prefix & Löpnr     2010- 
 Dörrlittera 25: Litteratext. Ta bort parameter     2010- 
 Dörrlittera 30: Litteratext. Addera parameter     2010- 
 Dörrlittera 31. Litteratext. Lista. Komplettera     2010- 
 Dörrlittera 35: Litteratext. Addera parameter     2010- 
 Dörrlittera 40: Litteratext. Löpnr. Automatiskt     2010- 

Fönster. Extended Data.
 Fönsterlittera 20: Sätt ut Littera     2010- 
 Fönsterlittera 22: Sätt ut littera. Via Urvalsflik     2011- 
 Fönsterlittera 25: Litteratext. Ändra skala     2010- 
 Fönsterlittera 30: Litteratext. Ändra fönstrets egenskaper     2010- 
 Fönsterlittera 35: Samma parametrar som sitt fönster     2011- 
 Fönsterlittera 40: Parametrar. Var definieras de     2010- 
 Fönsterlittera 45: Litteratext. Löpnummer och Slagning     2010- 
 Fönsterlittera 50: Litteratext. Ta bort parameter     2010- 
 Fönsterlittera 55: Litteratext. Addera parameter     2010- 
 Fönsterlittera 60: Litteratext. Lista. Komplettera     2010- 
 Fönsterlittera 65: Litteratext. Löpnr. Automatiskt     2010- 

Utrymmen. SS 02 10 53: Bruks- Brutto- och Nettoarea
 Utrymmen 100: Skapa utrymme SS 02 10 53     2014- 
 Utrymmen 105: Komplettera utrymmeslistan     2014- 
 Utrymmen 107: Visa Brutto- Bruks- och Nettoarea på ritytan     2017- 
 Utrymmen 110: Skapa Förteckningstabell SS 02 10 53     2014- 
 Utrymmen 111: Förteckningstabell. Tillhörighet     2017- 
 Utrymmen 115: Förteckningstabell. Text. Ändra färg     2014- 
 Utrymmen 120: Förteckningstabell. Kolumner. Ändra     2014- 

Utrymmen. Nettoarea.
 Utrymmen: Skapa     2008- 
 Utrymmen: Egenskaper. Geometriska och visuella     2008- 
 Utrymmen: Grupper. Skapa     2008- 
 Utrymmen: Grupper. Skapa Property Set     2008- 
 Utrymmen: Grupper. Skapa Förteckningstabell     2008- 
 Utrymmen: Grupper. Förteckningstabell. Redigera kolumner     2008- 
 Utrymmen: Grupper. Förteckningstabell. Omgruppera rader     2008- 
 Utrymmen: Littera     2008- 
 Utrymmen: Förteckningstabell     2008- 

Rumshyra. Extended Data.
 Rumshyra: Skapa ett nytt "Property Set" för utrymmen     2004-2006 
 Rumshyra: Definiera parametern "Rumshyra"     2004-2006 
 Rumshyra: Skapa förteckningstabell "Utrymmen - Rumshyra"     2004-2006 

Pelare. Extended Data.
 Pelare: Objektknutet Property Set för Pelare     2007- 
 Pelare: Objektknutet Property Set för Pelare (forts)     2007- 
 Pelare: Objektknutet Property Set för Pelare (forts)     2007- 
 Pelare: Style-knutet Property Set för Pelare     2007- 
 Pelare: Referenspunkt för UCS anropad med Field     2007- 
 Pelare: Littera för pelare     2016- 
 Pelare: Förteckningstabell     2007- 
 Pelare: Förteckningstabell. Utsättningskoordinater     2007- 

Pålar. Extended Data.
 Pålning: Property Set 1     2007- 
 Pålning: Property Set 2     2007- 
 Pålning: Property Set. Litteraparameter     2007- 
 Pålning: Property Set. Littera     2007- 
 Pålning: Property Set. Förteckningstabell     2007- 

Zon. Extended Data.
 
 Zon 05: Information. Gemensam för alla objekt i filen     2011- 
 Zon 10: Parametrarna. I Mallfilens "Drawing Properties"     2011- 
 Zon 15: Parametrarna. I "A Scheduling.dwg"     2011- 
 Zon 20: Parametrarna: Xref-separering i Värdfil     2011- 

Administration
 
 Väggförteckning     2007- 

Gränser och markeringar
 
 Gränser och markeringar     2007- 

Norrpilar och plushöjdsmarkeringar
 
 Plushöjdsmarkeringar     2008- 

Tema: Visa egenskaper med färg
 
 Tema 05: Visa "icke synlig data"     2013- 
 Tema 10: Brandklassade dörrar A     2013- 
 Tema 12: Brandklassade dörrar B     2013- 
 Tema 15: Fönster. Bröstningshöjd. Över/Standard/Under     2013- 

Artiklar på väg ut:
 
 Dörrförteckning: Byt funktion för littera      

Besök CADforum