CAD Konsult Syd - Påbyggnad 7: Rithjälpmedel

Arkitektkontoret

Påbyggnad 7: Rithjälpmedel

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

= 3D-innehåll     Läs först   = Läs först
Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
= Filmklipp     Läs sen   = Läs sedan
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
   

Rita väggar:
 
 005: Rita väggar Några varianter     2007- 
 010: Offset (Copy, Move, Set from)     2008- 
 015: Ändra styrlinjens läge     2009- 
 020: Skifta väggens riktning     2009- 
 030: Offset från styrlinjen Exempel 1     2009- 
 035: Offset från styrlinjen: Exempel 2     2009- 

Editera väggar:
 
 010: Parallellförflytta: Välj distans till annan vägg     2009- 
 015: Centrera     2009- 
 020: Byt sidor. Behåll väggens position     2009- 
 025: Förena. Chamfer/Fillet     2009- 
 030: Förena. Join     2009- 
 035: Dela upp. Break     2009- 
 040: Längd. Dynamiskt Input     2009- 
 045: Längd. Objektsnap     2009- 
 050: Längd. Trim/Extend     2009- 

Rita dörrar:
 
 005: Dörrar     2007- 
 050: Öppning i vägg     2013- 

Editera dörrar:
 
 005: Editera dörrar     2007- 

Rita fönster:
 
 005: Rita fönster. Upprepad Offset utefter vägg     2011- 

Editera fönster:
 
 005: Förena två glasrutor     2009- 

Isolera objekt:
 
 005: Isolera/Dölj objekt     2007- 
 010: Edit in Section     2007- 
 015: Edit in Elevation     2007- 

Lagerhantering:
 
 Lager 5: Lager på Viewport     2007- 
 Lager 10: Mallfilernas lager     2014- 
 Lager 15: Ny fil. Ställ alltid Lagerstandard     2014- 
 Lager 20: Textlager. Använd SB11-standard     2014- 
 Lager 25: Måttsättningslager. Använd SB11-standard     2014- 
 Lager 50: Avstämning mot CAD-standard     2018- 

Inställningar:
 
 ACA 2009, 10: Verktygsfält och Menyer     2009 
 ACA 2010, 15: Inställning. Ladda AutoCADs Menyer     2010- 
 ACA 2010, 10: Inställning. Inledning     2010- 
 ACA 2010, 20: Inställning. Ribbon. Anpassa flikar     2010- 
 ACA 2010, 25: Inställning. Menyer. Ta bort onödiga     2010- 

Display Configuration:
 
 005: Kopiera befintlig     2010- 
 080: Anslut en konfiguration till viss skala     2011- 
 010: "Normal Detaljering K". Skapa     2012- 
 012: "Normal Detaljering K". Skapa BSAB96 Plan K     2012- 
 014: "Normal Detaljering K". Visa inte Fönster eller Dörr     2012- 

Cut Plane:
 
 005: Cut Plane. Global inställning     2010- 
 010: Cut Plane. Skärningsplan. Linjer och cirklar     2010- 
 015: Cut Plane. Skärningsplan. Skraffrering     2010- 
 020: Cut Plane. Objekt Override     2010- 

Vy-hjälpmedel:
 
 010: Vyhantering. Dela upp ritytan i fönster     2013- 
 020: Vyhantering. Top, Iso... Välj och Spara     2013- 
 030: Vyhantering. Visual Styles     2013- 
 100: 3D. ViewCube. Visa/Visa inte     2013- 
 105: 3D. ViewCube. Inställningar     2013- 
 110: 3D. ViewCube. Använd     2013- 
 200: 3D. Navigation Bar. Visa/Visa inte     2011- 
 350: 3D Orbit. Vridcentrum - där man pekar eller mitt i ritningen     2019- 
 355: 3D Orbit. Shortcut Menu     2019- 
 364: 3D Orbit Centrum. Exakt vridcentrum     2019- 
 366: 3D Orbit Centrum. Skapa ett verktyg     2020- 
 400: UCS och OrtoVyer. XY-planet bestäms av OrtoVyn     2012- 
 405: UCS och Ortovyer. XY-planet oberoende av OrtoVyn     2012- 
 410: UCS. Origo. Planvy för valfritt xy-plan     2007- 
 420: UCS. Origo. Automatiskt ritplan med DUCS     2012- 
 500: UCS. Rymdkoordinater i AutoCAD      
 600: Elevation. Ändra på befintliga / nytillkommande väggar     2014- 
 700: 3D Rotate     2019- 

AEC-editeringsverktyg:
 
 05: Trim     2011- 
 10: Extend     2011- 
 11: Extend. Förläng linje fram till vägg     2011- 
 15: Divide     2011- 
 20: Subtract     2011- 
 25: Obscure. Strecka bakomliggande linjer     2011- 
 30: Merge. Sammansmältning     2011- 
 35: Crop. Trimma block     2011- 
 40: Array. Masskopiera objekt     2011- 
 45: Flytta (Reposition From). Placera visavi en referenspunkt     2017- 
 46: Flytta (Reposition From). Placera verktyget på ett Verktygsfält     2017- 
 50: Space Evenly. Fördela lika     2011- 
 55: Center. Placera mitt emellan     2011- 

Infocenter:
 
 Infocenter 300: Balloon Notification     2011- 
 Infocenter 390: Upphäv "Don't show me this again"     2011- 

Action Recorder:
 
 Recorder 10: Inledning     2017- 
 Recorder 15: Kommandosekvens. Spela in     2017- 
 Recorder 20: Kommandosekvens. Spela upp     2017- 
 Recorder 25: Kommandosekvens. Kopiera/byt namn/ta bort     2017- 
 Recorder 30: Kommandosekvens. Ändra     2017- 

Block/Externa referenser:
 
 010: Ersätt ett block på ritytan med annat block     2017- 

Constraint Parameters:
 
 Geometri 100: Constraints-funktioner     2019- 
 Geometri 105: Symboler intill objekt     2019- 
 Geometri 107: Constraints. Settings     2019- 
 Geometri 110: Constraints på AEC-väggar     2019- 

Övrigt:
 
 200: Shortcutmenyer: Komplettera med "Vyer"     2011- 
 201: Shortcutmenyer: Komplettera med "Visual Styles"     2011- 
 250: Linjetypskala. Samma upplösning oavsett skala     2011- 
 300: Draw Order. Lagerstyrning     2018- 
 AEC Modify Tools     2006- 
 DUCS: Dynamic UCS     2009- 
 Kopiera egenskaper mellan AEC-objekt. Använd Match Properties     2011- 
 Objektprofiler: Grunder     2007- 

Besök CADforum