CAD Konsult Syd - Onlinetest

Unik Online-Uppgraderingsutbildning i AutoCAD

Klarar du självtestet? Det kanske är läge för att delta i vår Uppgraderingsutbildning Online!

I det inledande självtestet gäller:

 • För varje fråga finns ett rätt svar. De övriga tre är fel.
 • Svarar du rätt på allt, eller nästan allt? Grattis!
 • Är du osäker på flera av frågorna kan det förstås bero på ren otur. Men det kan också vara så, att du är lite "ringrostig" eller helt enkelt behöver kunna mer om nyheterna i de senare programmen.

I så fall: Friska upp dina AutoCAD-färdigheter i vår unika Online-Uppgraderingsutbildning!
Mer om detta längre ner.
Men först kör vi frågorna i självtestet!Gör så här i självtestet

 1. Markera det svarsalternativ du anser vara rätt.
 2. Klicka på [Uppdatera Svar]: Grön lampa = Rätt. Röd lampa = Fel.1. Högerklicka på filen och välj "Use this file".
2. Högerklicka på filen och välj "Drawing file".
3. Byt namn på filen så att sv$ ersätts med dwg.
4. Använd "Drawing Utilities" med tillägget "Purge".
     1. Högerklicka på ett befintligt verktyg och välj "Add Command".
2. På Kommandoraden skriver man "NewCommand" > [Enter].
3. I rullgardinsmenyn "Insert" finns funktionen "New Command".
4. Högerklicka på ett befintligt verktyg och välj "Customize".
     1. Klicka på över radens plustecken.
2. Klicka på övre radens fönster och välj "Text".
3. Klicka på övre radens "Select Objects".
4. Klicka på övre radens "Quick Select".
     1. Högerklicka på palettens textremsa och välj "Anchor Right".
2. Högerklicka på palettens textremsa och välj "Close to the Right".
3. Högerklicka på palettens textremsa och välj "Customize Palettes".
4. På kommandoraden skriver man "Palettesright" > [Enter].
     1. På kommandoraden skriver man "Panelfree" > [Enter].
2. Högerklicka på panelen och välj "Show Panel".
3. Man tar med muspekaren och släpar ut panelen på ritytan.
4. Högerklicka på fliken "Manage" och välj "Panelfree".
     1. På Kommandoraden skriver man "vtoptions" och anger där zoomhastigheten.
2. På rullgardinsmenyn "View" väljer man "Zoomspeed".
3. Högerklicka på ritytan och välj "Zoomspeed".
4. På Statusraden klicka man på Zoomknappen och väljer "Zoomslow".
     1. Man högerklickar på objektet och väljer "Bylayer".
2. I "Layer Properties" väljer man "Bylayer".
3. I menyn "Modify" finns verktyget "Change to Bylayer".
4. På Statusraden klickar man på knappen"Bylayer".
     1. Man kan inte rita vinkelrätt ut från en befintlig linje.
2. Högerklicka på den befintliga linjen. Välj "Perpendicular". Rita sedan.
3. Se till att "Perpendicular" är aktiverad i "OSNAP" > "Settings". Rita sedan.
4. Högerklicka på Ritytan > Välj "Perpendicular". Rita sedan.
     1. Ta reda på den befintliga linjens riktning med "List". Rita sedan med samma vinkel.
2. Högerklicka först på den befintliga linjen. Välj"Parallell". Rita sedan.
3. Använd objektsnapfunktionen "Parallell".
4. Börja med att sätta linjens första punkt. Klicka sedan på kommandoradens "Parallell".
     1. På rullgardinsmenyn "Draw" väljer man "Add Selected".
2. Högerklicka på ritytan och välj "Add Selected".
3. Högerklicka på ett objekt och välj "Add Selected".
4. På verktygsfältet "Quick Select Object" tar man verktyget "Add Selected".
     1. Markera blocket. Högerklicka. Välj "New Name".
2. Markera blocket. Gå till Propertiesdialogen. Byt namnet där.
3. Skriv på Kommandoraden: Rename > [Enter]. Byt sedan namnet i dialogrutan.
4. Man ändrar namnet i "Drawing Properties".
     1. Högerklicka på den externa referensen. Välj "Xref fading".
2. Högerklicka på ritytan. Välj "Xref fading".
3. På kommandoraden: Skriv "Xreffading" [Enter].
4. På Ribbon: Fliken "Insert" med panelen "Reference". Där justerar man.
     1. Högerklicka i Viewport-fönstret och välj "Maximize".
2. Använd knappen "Maximize Viewport" på Statusraden.
3. På rullgardinsmenyn View finns verktyget "Maximize Viewport".
4. På Kommandoraden: Skriv "Maximize".
     1. Filens externa referenser.
2. Alla Word-dokument med beskrivningar till ritningen.
3. Ritytans bakgrundsfärg.
4. Inställningarna för Automatsparfunktionen.
     Unik Online-uppgraderingsutbildning i AutoCAD

CAD Konsult Syd har utvecklat en unik Online-uppgraderingsutbildning i AutoCAD.
Den omfattar totalt 116 uppgifter fördelade på följande delmoment:

 • Användargränssnitt (Ritytan, Verktygsfält, Ribbon, Quick Access Toolbar, mm.)
 • Paletter och Ribbon
 • Zoomverktyg, (Del)vyer och Standardvyer
 • Lager, Rita, Editera, UCS
 • Text och måttsättning
 • Block och Externa referenser
 • Modell / Layout (inklusive utskrifter)
 • Kommunikation (E-transmit)

Så här går det till:

 1. Lös de 116 uppgifter med stöd av artiklarna i CADskolan.
 2. Ta det steg för steg och i egen takt.
 3. Välj själv tid och plats.
 4. Med hjälp av CADskolans sökfunktion "AutoCAD Sök" finner man lösningarna.
  Sök-ikon
  Alla uppgifterna i Uppgraderingskursen Online är skrivna så här:
  1. Först en fråga
  2. Sedan ett tips på sökord till "AutoCAD Sök".
  Så här kan alltså en uppgift se ut:
 5. Välj att arbeta på egen hand, eller tillsammans med andra.
 6. Meddela CAD Konsult Syd när du är klar, och anser dig behärska uppgifterna.
 7. Ett utbildningsdiplom från CAD Konsult Syd skickas till dig.

Intresserad av att veta mer om Online-uppgraderingskursen?

Kontakta:
Göran Bengtsson

CAD Konsult Syd
Autodesk Authorized Developer