CAD Konsult Syd - Supportsvar

Arkitektkontoret

Supportsvar

Du behöver logga in för att kunna läsa artiklarna.

Ny artikel: 0 - 4 veckor gammal
Artikel: 5 - 8 veckor gammal
Uppdaterad artikel: 0 – 8 veckor gammal
   
CADskolan Online: Supportsvar
Samlingsplats för aktuella supportsvar avseende:
  • AutoCAD
  • AutoCAD LT
  • AutoCAD Architecture (ACA)
 

AutoCAD/AutoCADLT/ACA
 
 Annotativ text 05: Texten syns inte i vissa Layouter     2011- 
 Annotativ text 10: Ta bort annotativitet för all text     2014- 
 Attribut 10: Attributet är osynligt. Använd ATTDISP     2017- 
 Block 10: Text. Ta bort text på ritram     2013- 
 Block 15: Hämta Block. Från fil som inte är öppen     2014- 
 Block 20: Samma block men olika färger     2016- 
 Block 25: Grips i Block     2017- 
 Block 30: Skillnad mellan "Block Editor" och "Edit Block in-place"     2020- 
 Block 35: Saknar Insert-dialogen för Block     2021- 
 Chamfer/Fillet 10: Fungerar inte     2014- 
 Cirklar 05: Alla cirklar och bågar blir kantiga     2014- 
 Dynamiskt input 05: Fungerar inte     2015- 
 Editera 100: Polyline. Konvertera till Polyline     2011- 
 Externa referenser 10: Xreffen hamnar fel     2011- 
 Externa referenser 11: Xreffen hamnar fel     2012- 
 Externa referenser 12: Annotativa objekt i xreffen     2011- 
 Externa referenser 20: Xreffen syns otydligt     2014- 
 Externa referenser 30: Arbeta effektivt. Bli inte störd av Xreffen     2015- 
 Externa referenser 40: Separera lös inredning från A-ritningen     2017- 
 Externa referenser 50: Störande Grips visas     2019- 
 Fil 05: Ny fil. Snap och Grid. Alltid aktiva i ny fil     2012- 
 Fil 10: Öppna fil. Förhandsvisning saknas     2013- 
 Fil 15: Öppna fil. Dialogruta saknas     2014- 
 Fil 16: Öppna fil. Filen kan inte öppnas     2017- 
 Fil 20: Sökväg. Visa för öppen fil     2014- 
 Försvunnet. Alla menyer inkl Ribbon är borta     2020- 
 Hårkorset 10: Hårkorset har blivit skevt     2016- 
 Hatch 05: Objektsnap på Hatchmönster     2011- 
 Hatch 10: Hatch-paletten öppnas inte vid editering     2016- 
 Hatch 15: Paletten anpassar sig inte när jag klickar på mönstret     2017- 
 Hatch 20: Använd mönster som redan finns på ritytan     2017- 
 Högerklicksmeny 10: Visas inte     2011- 
 Högerklicksmeny 15: Bara ritytans meny visas     2011- 
 Hyperlänk 05: Ta bort hyperlänk     2012- 
 Kommando 10: Kommandoförkortningar     2013- 
 Koordinater 20: Utsättning på ritytan     2016- 
 Koordinatfönstret 10: Koordinaterna är låsta     2018- 
 Kopiera 10: Copy to Clipboard (CTRL-C) fungerar inte     2017- 
 Lager 10: Ändra Lager. Varför ändras inte färgen?     2011- 
 Lager 15: Ändra Lager. Varför ändras inte färgen?     2011- 
 Lager 20: Lagerfärg. Ändra, men kunna återställa     2013- 
 Lager 25: Lagerfärg. Ska bli rött men blir blått     2013- 
 Lager 30: Kan inte byta lager på vissa objekt     2013- 
 Lager 35: Kopiera Lager från en fil till en annan     2013- 
 Lager 40: Ohanterligt många lager - Skapa Undergrupper     2015- 
 Lager 45: Linjevikt. Ändra. Utifrån ritytans objekt     2017- 
 Lager 50: Transparens. Alla objekt är otydliga     2017- 
 Licens 10: Hemmalicenser (Home use license)     2016- 
 Licens 20: Subscription. Hur vet man när går licenstiden ut?     2019- 
 Licens 25: Programmet har låst sig     2021- 
 Linje 10: Rita. Parallell med befintlig linje     2014- 
 Linjetyper 10: Alla linjetyper saknas     2011- 
 Linjetyper 20: One or more SHX-files are missing     2014- 
 Logga 10: Hur få in en logga i rithuvudet?     2016- 
 Måttsättning 10: Ange vissa mått i enheten Meter     2019- 
 Menyer 10: Rullgardinsmenyerna är borta     2011- 
 Menyraden 05: OSNAP-texten borta     2010- 
 Menyraden 10: Vissa knappar saknas ibland     2010- 
 Menyraden 15: Ritningsmenyrad     2010- 
 Menyraden 20: Lås verktygsfält     2010- 
 Menyraden 25: Quick Properties     2010- 
 Menyraden 30: Skala i Modellen     2010- 
 Menyraden 35: OTRACK     2010- 
 Objektval 05: Kan bara göra ett val     2010- 
 Objektval 10: Window & Crossing fungerar inte     2018- 
 Objektval 15: Knappen [Delete] fungerar inte     2010- 
 Objektval 20: Erase Hatch. Hatchgränsen följer med     2010- 
 Objektval 25: Grips visas inte     2010- 
 Objektval 26: Grips. Xref. Störande många     2010- 
 Objektval 30: Markering. Utan att man väljer objekt     2010- 
 Objektval 35: Problem med Proxygrafik     2011- 
 Objektval 40: "Släp-bilden" saknas vid Move     2012- 
 Offset 10: Originalet försvinner     2016- 
 Paletter 05: Hur återskapa mina gamla Blockpaletter     2012- 
 Paletter 10: Paletten har låst sig ovanför Ribbon     2015- 
 Print, Save as, ... Onödigt många knapptryckningar     2019- 
 Ribbon 05: Objektsnap     2010- 
 Ribbon 10: Visa - Visa inte     2010- 
 Ribbon 13: Flik (Tab) saknas     2014- 
 Ribbon 15: Panel saknas     2012- 
 Ribbon 20: Ribbon saknas     2013- 
 Ritytan 05: Verktygsfält. Kan inte flyttas     2012- 
 Ritytan 10: Verktygsfält. Navigation Bar     2013- 
 Ritytan 15: Det går inte att rita på hela ritytan     2016- 
 Ritytan 20: Alla Paletter borta. Även Kommandoraden     2016- 
 Ritytan 25: Alla Paletter utom Kommandoraden är borta     2016- 
 Ritytan 30: Close-krysset är dolt     2017- 
 Rotera 05: Hur räta upp en något snedvriden planritning?     2013- 
 Shortcut-meny 10: Visa/Visa inte     2013- 
 Skala 10: Från Inch till mm. Med "Scale"     2020- 
 Skala 15: Från Inch till mm. Vid insättning av Xref     2020- 
 Sökfunktion 10: I CADskolan. Sök bland Artiklar     Alla 
 Sökfunktion 20: I CADskolan. Sök i en Artikel     Alla 
 Text 05: "?" i stället för å, ä, ö     2010- 
 Text 10: Uppochnedvänd text     2010- 
 Text 15: Texten faller utanför rithuvudet     2011- 
 Text 17: Text och Mått. Syns inte i Layouten     2015- 
 Text 20: Spegla text     2011- 
 Text 25: Textlager. Hur överföra all text till samma lager?     2013- 
 Text 30: Ändra. Gemener till Versaler. Och vice versa     2013- 
 Text 35: Ändra. Multiline till Singel Line. Och vice versa     2013- 
 Text 40: Sortera fram all text som har samma Style     2019- 
 Text 42: Viss text i en exreffad ritning visas inte i skala 1:50     2019- 
 Text 50: Textram. Anpassning när texten ändras     2013- 
 Text 60: Promille. Hur skriver man det?     2019- 
 Trim / Extend 10: Problem med icke skärande linjer     2013- 
 Trim /Extend 15: Jobbigt med många linjer som ska trimmas     2019- 
 UCS 10: UCS-ikonen saknas på ritytan     2015- 
 UCS 20: UCS-ikonen fastnar inte på valt objekt     2012- 
 UCS 25: UCS-ikonen kan inte flyttas     2020- 
 UCS 30: UCS-ikonen och Hårkorset snedvridna     2016- 
 Utskrift 05: "Previous Plot"     2012- 
 Utskrift 10: Plottstilar. Försvunna från dialogrutan     2015- 
 Utskrift 15: Plottstilar. I vilken mapp ligger de?     2015- 
 Verktyg 20: Verktygsfält och Paletter kan inte flyttas     2011- 
 Verktyg 25: Hur får jag fram "AutoCAD Classic" i LT 2017?     2017- 
 Viewport 10: Skapa Viewport i en Layout     2021- 
 Viewport 12: Hur tillfogar jag ytan bredvid rithuvudet?     2021- 
 Viewport 15: Låsa upp. Går inte     2014- 
 Viewport 20: Klicka in. Går inte     2014- 
 Viewport 25: Klicka ut. Går inte     2015- 
 Viewport 30: Rotera Viewport men inte Modellen     2013- 
 Viewport 35: Hur visa Viewport med och utan "rives"     2019- 
 Vyer 10: Perspektiv. Stäng av     2010- 
 Zoom 05: Med musens rullknapp. Alltför stora steg     2010- 

ACA (Enbart)
 
 3D Orbit: Kan man flytta vridningscentrum?     2020- 
 ACA 2012: Bugg för dörrar och fönster     2012- 
 AutoCADs verktygsfält     2010- 
 Dörrar 05: Öppningsbågen blir en rät linje     2011- 
 Dörrar 10: Flytta dörr utefter vägg. Går inte     2012- 
 Dörrar 50: Dörrförteckning. Kompletteringar i tabellen     2016- 
 Externa referenser 20: ACA-fil i AutoCAD LT     2011- 
 Flytta tak från bottenplanet till övervåningen     2010- 
 Fönster 45: Littera. Skapa mer info i Litterat     2016- 
 Fönster 50: Littera. Modulvärdet visar för många siffror     2016- 
 Isolera objekt på ritytan     2010- 
 MText: Ribbon dör när MText används     2011- 
 Ritytan 10: De tre snabbvalen för Vyhantering har försvunnit     2017- 
 Speglad vy. Hur skapa en "Speglad vy" i en A-ritning?     2018- 
 Väggar 05: Alla väggar blir röda     2011- 
 Väggar 10: Väggar tvingas till mötande väggs Styrlinje     2012- 
 Väggar 15: Vill ha Styrlinjen i centrum. Hur gör jag?     2012- 
 Väggar 20: Kan inte förena två väggdelar som ligger i linje     2016- 
 Väggar 25: Vill i Isovy kunna se genom en vägg     2018- Besök CADforum