CAD Konsult Syd - Uppgradering Online

Unik Online-Uppgraderingsutbildning i AutoCAD 2020

Utbildningen berör inte bara nyheter i AutoCAD 2020. Den innehåller också bra och användbara
funktioner som tillkommit under de senaste åren.
Online-utbildningen omfattar 116 uppgifter fördelade på följande delmoment:

 • Användargränssnitt (Ritytan, Verktygsfält, Ribbon, Quick Access Toolbar, mm)
 • Paletter och Ribbon
 • Zoomverktyg, (Del)vyer och Standardvyer
 • Lager, Rita, Editera, UCS
 • Text och Måttsättning
 • Block och Externa referenser
 • Modell / Layout (inklusive utskrifter)
 • Kommunikation (E-transmit)

Så här fungerar det:

 • Varje uppgift består av två delar - Fråga/Tips
 • Tips-delen är klickbar och länkad till CADskolans artiklar via "AutoCAD Sök".
 • Så här kan det se ut:

Gör så här:

 • Välj själv tid och plats.
 • Lös uppgifterna - Steg för steg och i egen takt.
 • Lös uppgifterna på egen hand eller tillsammans med andra.
 • När du är klar kan du få ett utbildningsdiplom från CAD Konsult Syd.

Intresserad av att veta mer om Uppgraderingskursen Online?

Kontakta:
Göran Bengtsson

CAD Konsult Syd
Autodesk Authorized Developer

Klarar du AutoCAD-Självtest?

Testa dig själv - Helt gratis.
Är det kanske läge för en uppgraderingsutbildning?